Tuesday, January 2, 2007

Ano ang Parabula?

Sagot:

Parabula-ang parabula ay nanggaling sa English word na parable na nanggaling naman sa Greek word na parabole na ang ibig sabihin ay maiksing sanaysay tungkol sa buhay na maaring mangyari o nangyayari na kung saan nagtuturo tungkol sa ispiritwal o kagandahang asal na magiging gabay ng isang taong nahaharap sa pangangailangang mamili o magdesisyon.

,,

Monday, January 1, 2007

Ano ang Alamat ?

Sagot:

Ang alamat ay kuwentong nagpasalin-salin sa isang lahi o kultura na pinaniniwalaang pagpapaliwanang kung saan nagmula ang isang bagay.

,,